Anne Rose Røsbak Feragen

Foto: Morten Sebastien Sørensen

Anne Rose Røsbak Feragen har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo (2006). Hun har vært tilknyttet fagmiljøet Activa Humanistisk Akademi siden februar 2006. 

Feragen arbeider med temaer som etikk, verdier, kommunikasjon, profesjonalitet, medarbeiderskap og ledelse. Hun har en lang rekke oppdrag bak seg, i offentlig, så vel som privat, sektor.

Feragen er en sterk kursholder og en dreven prosessleder. Hun har solid kompetanse på å skrive etikk- og verdidokumenter. Hun har dessuten lang erfaring i å utvikle tekster, oppgaver og dilemmaer til bruk i e-læring og annen undervisning.

Feragen er en etterspurt gjestelærer innen arbeidslivsetikk. Hun har hatt faste undervisningsoppdrag for norske høyskoler siden 2013.