Activa Humanistisk Akademi

Activa Humanistisk Akademi bistår offentlige og private virksomheter i etikkarbeid, verdiprosesser og kulturbygging.

Fagfellesskapet Activa Humanistisk Akademi ble etablert av filosofene Øyvind Kvalnes og Einar Øverenget i januar 2000. Filosofen Anne Rose Røsbak Feragen har vært en del av fellesskapet siden februar 2006.

Kontakt: activa@humanistisk-akademi.com