Anne Rose Røsbak Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen har mastergrad i filosofi. Hun har vært kursholder og konsulent i Activa Humanistisk Akademi siden 2006 og er daglig leder for virksomheten.

Anne Rose arbeider med temaer som etikk, kommunikasjon, medarbeiderskap og ledelse. Hun er en erfaren foredragsholder og prosessleder. Hun har dessuten solid kompetanse på å utvikle etikk- og verdidokumenter, så vel som artikler, læreboktekster, oppgaver og dilemmaer til bruk i e-læring og annen undervisning.